FAQ

Is het campagnemateriaal allemaal gratis?

Op deze website kun je alle online en offline content gratis downloaden. Dat betreft allerlei teksten, afbeeldingen, foto’s, filmpjes, een animatie en huisstijlelementen. Ook kun je ontwerpen voor spandoeken, beachvlaggen, posters, banners en promotiematerialen downloaden. Je moet die echter wel zelf in productie nemen of bestellen. 

Voor overheden in Noord-Nederland is er een reeds gerealiseerde set campagnematerialen te leen. Dat betreft beachvlaggen en spandoeken in diverse formaten. Ook zijn er snelheidsdisplays te leen waarmee het verkeer op zijn snelheid gewezen wordt. De spullen zijn op afspraak af te halen bij het VEC te Drachten. Neem hierover contact op met [invullen].

Zijn wij vrij in het gebruik van de campagnematerialen?

De teksten, beelden en andere campagnemiddelen zijn vrij te gebruiken, onder de voorwaarde dat je de huisstijl van Samen wegwerken volgt zoals deze in de huisstijlinstructie is beschreven. Die huisstijlinstructie is net als de campagnematerialen te vinden op de downloadpagina van deze website.

In welke situaties is de campagne bruikbaar?

De campagne Samen wegwerken is goed bruikbaar bij infrastructurele projecten, herinrichtingsprojecten en bijvoorbeeld de aanleg van riolering en bekabeling. Eigenlijk zijn alle projecten waarbij er op of langs de weg wordt gewerkt, geschikt om Samen wegwerken in te zetten. Er zijn campagnematerialen die gericht zijn op verkeersdeelnemers en publiek, en er zijn materialen die bedoeld zijn voor wegwerkers en bedrijven zelf.

Wegbeheerders en overheden kunnen de campagnematerialen natuurlijk zelf inzetten. Daarnaast is het goed mogelijk om de campagnematerialen als wegenbouw-, transport- of loonbedrijf in te zetten.

Ik werk bij een gemeente in Noord-Nederland: kan ik ergens spullen afhalen?

Voor overheden in Noord-Nederland zijn er campagnematerialen te leen. Dat betreft beachvlaggen en spandoeken in diverse formaten. Ook zijn er snelheidsdisplays te leen. Deze zijn op afspraak af te halen bij het VEC te Drachten. Neem hierover contact op met [invullen].

Mijn medewerkers zitten toch nog vaak op hun smartphone tijdens het werk. Is de campagne daar ook geschikt voor?

Als medewerkers met hun smartphone deelnemen aan het verkeer of aan het werk zijn op een (wegen)bouwlocatie, zijn ze onveilig bezig. In de campagne Samen wegwerken staat veilig werken centraal. Door de campagne in te zetten binnen je bedrijf vraag je aandacht voor veiligheid. In de materialen worden tips gegeven voor veilig wegwerken.