Samen veilig werken op en langs de weg

De campagne Samen wegwerken is een initiatief van de drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. Ze werkten hierbij samen met de brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB INFRA, CUMELA Nederland en Transport en Logistiek Nederland.

Op deze website is te zien welke campagnematerialen beschikbaar zijn. Denk aan spandoeken, beachvlaggen, animaties, promotiemateriaal, online of offline content, beeld- en filmmateriaal. Overheden en wegbeheerders, en bedrijven in de wegenbouw kunnen de campagnematerialen gratis downloaden en gebruiken.